Generació d'electricitat octubre/2016

Generació d'energia fotovoltàica durant octubre de 2016.

Total generat: 144.86 KWh = 521.5 MJ
Panells solars: 36 - Superfície total: 22,68 m2 => 22.99 MJ/m2
Radiació solar: 206.84 MJ/m2
Eficiència: 11.12 %