Generació d'electricitat agost/2016

Generació d'energia fotovoltàica durant agost de 2016.

Total generat: 313.02 KWh = 1126.87 MJ
Panells solars: 36 - Superfície total: 22,68 m2 => 49.69 MJ/m2
Radiació solar: 635.17 MJ/m2
Eficiència: 7.82 %