Generació d'electricitat juliol/2016

Generació d'energia fotovoltàica durant juliol de 2016.

Total generat: 283.34 KWh = 1020.02 MJ
Panells solars: 36 - Superfície total: 22,68 m2 => 44.97 MJ/m2
Radiació solar: 752.59 MJ/m2
Eficiència: 5.98 %