Generació d'electricitat juny/2016

Generació d'energia fotovoltàica durant juny de 2016.

Total generat: 395.7 KWh = 1424.52 MJ
Panells solars: 36 - Superfície total: 22,68 m2 => 62.81 MJ/m2
Radiació solar: 741.18 MJ/m2
Eficiència: 8.47 %