Generació d'electricitat maig/2016

Generació d'energia fotovoltàica durant maig de 2016.

Total generat: 366.6 KWh = 1319.76 MJ
Panells solars: 36 - Superfície total: 22,68 m2 => 58.19 MJ/m2
Radiació solar: 662.17 MJ/m2
Eficiència: 8.79 %