Generació d'electricitat abril/2016

Generació d'energia fotovoltàica durant abril de 2016.

Total generat: 258.27 KWh = 929.77 MJ
Panells solars: 36 - Superfície total: 22,68 m2 => 41 MJ/m2
Radiació solar: 504.31 MJ/m2
Eficiència: 8.13 %