Generació d'electricitat febrer/2016

Generació d'energia fotovoltàica durant febrer de 2016.

Total generat: 200.24 KWh = 720.86 MJ
Panells solars: 36 - Superfície total: 22,68 m2 => 31.78 MJ/m2
Radiació solar: 247.03 MJ/m2
Eficiència: 12.87 %