Generació d'electricitat desembre/2015

Generació d'energia fotovoltàica durant desembre de 2015.

Total generat: 152.17 KWh = 547.81 MJ
Panells solars: 36 - Superfície total: 22,68 m2 => 24.15 MJ/m2
Radiació solar: 162.98 MJ/m2
Eficiència: 14.82 %