Generació d'electricitat novembre/2015

Generació d'energia fotovoltàica durant novembre de 2015.

Total generat: 216.51 KWh = 779.44 MJ
Panells solars: 36 - Superfície total: 22,68 m2 => 34.37 MJ/m2
Radiació solar: 224.87 MJ/m2
Eficiència: 15.28 %