Generació d'electricitat octubre/2015

Generació d'energia fotovoltàica durant octubre de 2015.

Total generat: 83.65 KWh = 301.14 MJ
Panells solars: 36 - Superfície total: 22,68 m2 => 13.28 MJ/m2
Radiació solar: 257.42 MJ/m2
Eficiència: 5.16 %