Generació d'electricitat agost/2015

Generació d'energia fotovoltàica durant agost de 2015.

Total generat: 321.53 KWh = 1157.51 MJ
Panells solars: 36 - Superfície total: 22,68 m2 => 51.04 MJ/m2
Radiació solar: 598.96 MJ/m2
Eficiència: 8.52 %