Generació d'electricitat juliol/2015

Generació d'energia fotovoltàica durant juliol de 2015.

Total generat: 358.03 KWh = 1288.91 MJ
Panells solars: 36 - Superfície total: 22,68 m2 => 56.83 MJ/m2
Radiació solar: 657.7 MJ/m2
Eficiència: 8.64 %