Generació d'electricitat juny/2015

Generació d'energia fotovoltàica durant juny de 2015.

Total generat: 409.81 KWh = 1475.32 MJ
Panells solars: 36 - Superfície total: 22,68 m2 => 65.05 MJ/m2
Radiació solar: 744.18 MJ/m2
Eficiència: 8.74 %