Generació d'electricitat maig/2015

Generació d'energia fotovoltàica durant maig de 2015.

Total generat: 407.96 KWh = 1468.66 MJ
Panells solars: 36 - Superfície total: 22,68 m2 => 64.76 MJ/m2
Radiació solar: 709.6 MJ/m2
Eficiència: 9.13 %