Generació d'electricitat abril/2015

Generació d'energia fotovoltŕica durant abril de 2015.

Total generat: 284.91 KWh = 1025.68 MJ
Panells solars: 36 - Superfície total: 22,68 m2 => 45.22 MJ/m2
Radiació solar: 552.61 MJ/m2
Eficičncia: 8.18 %