Generació d'electricitat febrer/2015

Generació d'energia fotovoltàica durant febrer de 2015.

Total generat: 179.05 KWh = 644.58 MJ
Panells solars: 36 - Superfície total: 22,68 m2 => 28.42 MJ/m2
Radiació solar: 227.03 MJ/m2
Eficiència: 12.52 %