Generació d'electricitat gener/2015

Generació d'energia fotovoltàica durant gener de 2015.

Total generat: 193.85 KWh = 697.86 MJ
Panells solars: 36 - Superfície total: 22,68 m2 => 30.77 MJ/m2
Radiació solar: 222.69 MJ/m2
Eficiència: 13.82 %