Generació d'electricitat desembre/2014

Generació d'energia fotovoltàica durant desembre de 2014.

Total generat: 170.72 KWh = 614.59 MJ
Panells solars: 36 - Superfície total: 22,68 m2 => 27.1 MJ/m2
Radiació solar: 196.26 MJ/m2
Eficiència: 13.81 %