Generació d'electricitat novembre/2014

Generació d'energia fotovoltàica durant novembre de 2014.

Total generat: 136.56 KWh = 491.62 MJ
Panells solars: 36 - Superfície total: 22,68 m2 => 21.68 MJ/m2
Radiació solar: 180.4 MJ/m2
Eficiència: 12.02 %