Generació d'electricitat agost/2014

Generació d'energia fotovoltàica durant agost de 2014.

Total generat: 300.44 KWh = 1081.58 MJ
Panells solars: 36 - Superfície total: 22,68 m2 => 47.69 MJ/m2
Radiació solar: 587.17 MJ/m2
Eficiència: 8.12 %