Generació d'electricitat juliol/2014

Generació d'energia fotovoltàica durant juliol de 2014.

Total generat: 378.67 KWh = 1363.21 MJ
Panells solars: 36 - Superfície total: 22,68 m2 => 60.11 MJ/m2
Radiació solar: 700.81 MJ/m2
Eficiència: 8.58 %