Generació d'electricitat juny/2014

Generació d'energia fotovoltàica durant juny de 2014.

Total generat: 366.14 KWh = 1318.1 MJ
Panells solars: 36 - Superfície total: 22,68 m2 => 58.12 MJ/m2
Radiació solar: 633.5 MJ/m2
Eficiència: 9.17 %