Generació d'electricitat maig/2014

Generació d'energia fotovoltàica durant maig de 2014.

Total generat: 329.84 KWh = 1187.42 MJ
Panells solars: 36 - Superfície total: 22,68 m2 => 52.36 MJ/m2
Radiació solar: 551.2 MJ/m2
Eficiència: 9.5 %