Generació d'electricitat abril/2014

Generació d'energia fotovoltàica durant abril de 2014.

Total generat: 273.01 KWh = 982.84 MJ
Panells solars: 36 - Superfície total: 22,68 m2 => 43.33 MJ/m2
Radiació solar: 482.9 MJ/m2
Eficiència: 8.97 %