Generació d'electricitat febrer/2014

Generació d'energia fotovoltàica durant febrer de 2014.

Total generat: 170.39 KWh = 613.4 MJ
Panells solars: 36 - Superfície total: 22,68 m2 => 27.05 MJ/m2
Radiació solar: 230.53 MJ/m2
Eficiència: 11.73 %