Generació d'electricitat gener/2014

Generació d'energia fotovoltàica durant gener de 2014.

Total generat: 156.78 KWh = 564.41 MJ
Panells solars: 36 - Superfície total: 22,68 m2 => 24.89 MJ/m2
Radiació solar: 194.82 MJ/m2
Eficiència: 12.77 %