Generació d'electricitat desembre/2013

Generació d'energia fotovoltàica durant desembre de 2013.

Total generat: 61.47 KWh = 221.29 MJ
Panells solars: 36 - Superfície total: 22,68 m2 => 9.76 MJ/m2
Radiació solar: 73.17 MJ/m2
Eficiència: 13.33 %